donate

Ռոբոտաշինության և ծրագրավորման խմբակ

SmartCity ծրագրավորման և ռոբոտաշինության խմբակում, տարբեր տարիքի երեխաներին ուսումնասիրում են ալգորիթմական մտածելակերպ, ծրագրավորման և ռոբոտոշինության հիմունքներ։ Մեր խմբակը գործում է 2015թ հոկտեմբերից և այստեղ դասավանդվում են ԱՂՈւԷՍ և ԿՐԻԱ ծրագրավորման լեզուները, ինչպես նաև ուսուցանվում է ARDUINO սալիքի ծրագրավորման հիմունքները։ Խմբակի հիմնական ուղղվածությունը՝ ծրագրային և ավտոմատացված լուծումների մակումն է, որոնք կկիրառվեն անմիջապես համայնքներում։ Մասնավորապես մեր խմբակի կողմից իրականացվում և նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ նախագծերը՝

  • Լուսավորութան կառավարման խելացի համակարգի մշակում։
  • Բազմաբնակարանային շենքի վերելակների աշխատանքի մոդելավորում։

  • Դուք կարողեք աջակցել ռոբոտաշինության և ծրագրավորման խմբակին։