Աջակցել

Մենք իրականացնում են մի շարք ծրագրեր շարունակական ուսուցման և համայնքների տեխնոլոգիական զարգացման ուղղությամբ։ Մասնավորապես SmartCity ծրագրավորման և ռոբոտաշինության խմբակում, տարբեր տարիքի երեխաներին ուսումնասիրում են ալգորիթմական մտածելակերպ, ծրագրավորման և ռոբոտոշինության հիմունքներ։ Մեր խմբակը գործում է 2015թ հոկտեմբերից և այստեղ դասավանդվում են ԱՂՈւԷՍ և WEB ծրագրավորում, ինչպես նաև ուսուցանվում է ARDUINO սալիքի ծրագրավորման հիմունքները։ Խմբակի հիմնական ուղղվածությունը՝ ծրագրային և ավտոմատացված լուծումների մշակումն է, որոնք կկիրառվեն անմիջապես համայնքներում։