Ինժեներական ենթակառուցվածք

Համայնքներում կիրառվում են նորարարական, էկոլոգիապես մաքուր և ռեսուրսախնայող լուծումներ, որոնք բնակիչների համար առավել հարմարավետ և ապահով բնակության միջավայր են ստեղծում : Համայնքի բնակիչներն իրենք են առաջադրում խնդիրներ և ակտիվ մասնակցում դրանց լուծման գործընթացներին։ Համայնքներում բազմաթիվ նորարարական լուծումների ներդրման անհրաժեշտություն կա։ Մենք ոչ թե կրկնօրինակում, այլ մշակում ենք յուրահատուկ լուծումներ յուրաքանչյուր համայնքի համար։ Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կապահովվի՝ էներգակիրների օպտիմալ օգտագործում, բնակիչների համար հարմարավետ պայմաններ, շենքային սարքավորումների ավտոմատ կառավարում և դիտարկում