30/04/2015

Համատրրության ծառայությունների համակարգի գործարկում

Արրիլի 30-ին կայացավ Համատիրության ծառայությունների կառավարման համակարգի շնորհանդեսը։ Մայիսի 1-ից համակարգը գործում է http://csm.www.smartcity.am/։ Ակնկալում ենք բոլոր բնակիչների և համատիրության աշխատակիցների ակտիվությունը։

Համատրրության ծառայությունների համակարգի գործարկում